Start
Even Voorstellen
De manege
Actueel
Lessen
Activiteiten
Agenda
Onder de X
Wist u datjes
U-pas
Paarden IQ
Ponytheorie
Goud van oud
Contact
Sponsors
Castellumruiters

     

Wedstrijdregelement
Uitslag wedstrijd
Startlijsten
Pony's dressuur
Pony's springen
Paarden dressuur
Paarden springen
Telling springen
Telling dressuur
Vrijwilligers

 

De Castellumruiters:


 

Wedstrijdreglement Manege Castellum, aangesloten bij de Manege & Ruiterbond

v  Iedereen die op Manege Castellum rijdt is lid van de Manege & Ruiterbond voor 18,- per kalenderjaar en in het bezit van een ruiterpaspoort.

v  Iedereen in het bezit van een ruiterpaspoort kan meedoen met de door de manege georganiseerde wedstrijden, dressuur (D-proeven van de Manege & Ruiterbond) of vaardigheid/springen.

v  Inschrijving voor de wedstrijd start n maand voor de wedstrijd en stopt een week voor de wedstrijd,
of bij honderd starts.
Bij inschrijving dient meteen het startgeld 10,- per proef betaald te worden, eenmaal ingeschreven en betaald wordt er bij afmelding geen geld terug gegeven omdat de prijzen voor het aantal deelnemers worden ingekocht.

v  Per wedstrijd kunnen twee proeven gereden worden op twee verschillende ponys/paarden.

v  Ruiters beginnen in een klasse na overleg met Mercedes. Indien een ruiter twee proeven start, kan dat in twee verschillende klasses afhankelijk van het gezamenlijke niveau van de ruiter en de gekozen pony/paard.

v  Er zijn vijf verschillende niveaus met elk vier bijbehorende en in moeilijkheidsgraad oplopende proeven.
De proeven bestaan uit vier onderdelen, de opbouw, het oefeningendeel, de afbouw en het algemene deel.
Per onderdeel kan een cijfer tussen 0 tot en 10 gegeven worden. Het algemene deel telt 1,5 keer mee.
Per proef kan er n punt worden verdiend, deze punt wordt toegekend bij een score van 189 of hoger
(de maximale score per proef is 315 punten). Deelnemers dienen twee punten per proef te hebben behaald
alvorens zij een proef omhoog gaan, behalve bij de afsluitende proef per niveau, voor die proef dienen ruiters
drie punten te hebben behaald.
Bij negen behaalde punten wordt de ruiter gepromoveerd naar een hoger niveau.

v  Omdat goed paardrijden betekent dat je op  meerdere ponys of paarden kunt rijden, wordt ernaar gestreefd
dat de ruiters per vier proeven tenminste drie verschillende ponys of paarden hebben gekozen.
Pension- of leaseklanten kunnen hiervoor een manegepony of -paard kiezen.

v  Na proef 2, 4, 6, 8 en 10 volgt een theorie-examen.
Deze theorie dient vr of op de wedstrijddag waarop in een hogere klasse gestart wordt behaald te worden.
Na de theorie behorende bij proef 10 is er geen theorie meer.
De kosten voor het theorie-examen 10,- moeten worden voldaan bij inschrijving voor het examen.

Hieronder de bladen die de deelnemer moet kennen voor de examens, deze zijn gratis te downloaden op de site
van de Manege & Ruiterbond: http://manegeruiterbond.nl/dressuur-proeven-mrb/theorie/

Er wordt verwacht dat de deelnemer de rijbaanfiguren kent die in bijbehorende proeven voorkomen.

Theorie-examen

D2

D4

D6

Te leren stof

Beweging van het paard
Groeten
Houding van de ruiter
Omgaan met een paard
Opstappen
Rijbaan met hoefslag

Borstelen van een paard
Galop linksom en rechtsom
Hoofdstel en hoofstel omdoen
Omgaan met een paard
Zadel en opzadelen

Buitenrijden
Exterieur


 

Theorie-examen

D8

D10

Te leren stof

Doorzitten
Hals strekken en teugels weer op maat maken
Overgangen en tempowisselingen

Tussen en op de letter rijden

Beweging van het paard
Constante verbinding en aanleuning
Houding van de ruiter
Hulpen
Ophoudingen

 

v  Er dient in wedstrijd-tenue gereden te worden, te weten:
Veiligheidscap, witte rijbroek, blauwe (Castellum)trui of een witte blouse met wedstrijdjasje, witte handschoenen, paardrijlaarzen of veilige schoenen met chaps en lange haren in een netje of vlecht.
Uitzondering hierop zijn de ruiters in de D1 en D2, in deze klasses  hoeven de ruiters nog niet in een witte rijbroek en met witte handschoenen te starten. Uiteraard dienen zij wel in verzorgde en geschikte paardrijkleding en met veiligheidscap in de ring te verschijnen.
Bij twijfel over de kleding vraag het van te voren bij n van de instructeurs.

v  Er wordt in geen enkel niveau met sporen gereden, een zweepje mag wel.

v  Deelnemers aan de wedstrijd dienen n uur vr aanvang van hun proef aanwezig te zijn, dit in verband met
eventueel inlopen op het wedstrijdschema.

v  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het wedstrijdklaar maken van hun pony of paard.
Dat wil zeggen dat de pony of het paard gepoetst is, bij dressuur ingevlochten manen en eventueel
staart heeft en dat er eventueel een wit dekje onder het zadel ligt.
Na het rijden is de laatste ruiter op de pony of het paard verantwoordelijk voor het weer goed op stal komen
van het dier.
Vlechten en eventuele versiersels moeten uit de manen en staart gehaald worden en het manegedekje dient
weer onder het zadel te zitten.
Zorg er ook voor dat het bit goed wordt afgespoeld en dat zadel en hoofdstel op de daarvoor bestemde plek
worden gehangen.

Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat de pony of het paard goed bedankt wordt voor het meedoen
aan de wedstrijd!

v  Aanwijzingen van stalbazen en/of ringmeesters moeten altijd worden opgevolgd.

v  Gedurende het jaar (januari tot en met december) worden er tijdens de wedstrijden punten verzameld voor het clubkampioenschap. Er zijn verschillende klassementen, namelijk het pony dressuurklassement, paarden dressuurklassement, pony spring/vaardigheidsklassement en het paarden spring/vaardigheidsklassement.
Om mee te dingen naar het kampioenschap moet een deelnemer in tenminste vier van de vijf wedstrijden
twee proeven hebben gestart. Als een deelnemer bij alle vijf de wedstrijden aan twee proeven heeft meegedaan,
dan vervalt het laagste resultaat. De deelnemer moet starten in de vooraf ingeschreven rubriek.
Bij het dressuurkampioenschap geldt dat de deelnemer ook de bij de proeven behorende theorie heeft behaald
en bij het springkampioenschap geldt dat aan de wedstrijd in december verplicht deelgenomen moet worden.
De tussenstanden worden na elke wedstrijd gepubliceerd op de site van de manege.

Blijf altijd sportief en heb vooral heel veel plezier in het rijden!

Dit jaar (2019) starten we weer met de clubkampioenschappen.
Er zal gedurende het hele jaar een score bijgehouden worden voor deze kampioenschappen.
Er zijn 4 rubrieken:

Paarden Dressuur
Pony Dressuur
Paarden Vaardigheid
Pony Vaardigheid

Voorwaarden voor deelname aan de clubkampioenschappen Dressuur:
* Minimaal 4 wedstrijden met 2 proeven.
* Bij 5 wedstrijden met 2 proeven vervalt het laagste resultaat.
* Starten in de rubriek waarin je ingeschreven staat.
* Alle bijbehorende theorie examens gehaald hebben.
* De tussenstanden worden gepubliceerd op onze site na elke wedstrijd.

Voorwaarden voor deelname aan de clubkampioenschappen Vaardigheid:
* Minimaal 4 wedstrijden met 2 proeven.
* Bij 5 wedstrijden met 2 proeven vervalt het laagste resultaat.
* De wedstrijd in December is verplicht.
* Starten in de rubriek waarin je ingeschreven staat.
* De tussenstanden worden gepubliceerd op onze site na elke wedstrijd.